Realizacje

Remont obiektu mostowego w miejscowości Ostrów, Powiat Tarnowski

Nazwa zadania Remont drogi powiatowej nr 1346Kw km od 2+870,00 do 3+300,00 wraz z remontem obiektu mostowego w km od 2+910,00 do km 3+199,00 w miejscowości Ostrów, Powiat Tarnowski, Etap I
Lokalizacja Ostrów, Powiat Tarnowski
Inwestor Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowie
Wartość kontraktu 5 655 979,13 PLN
Czas realizacji wrzesień 2020 - grudzień 2020

Zakres prac

W ramach inwestycji wybudowana zostanie tymczasowa konstrukcja wsporcza do przełożenia sieci kanalizacyjnej i teletechnicznej. Konstrukcja zostanie wykonana w odległości pozwalającej na bezpieczne prowadzenie robót na moście istniejącym, który jest przewidziany do rozbiórki. Ze względu na typ i charakterystykę ustroju nośnego istniejącego mostu jego demontaż zostanie przeprowadzony w odwrotny sposób niż był montowany. W trakcie rozbiórki dźwigar dzielony będzie na trzy części, część główną samonośną oraz lewy i prawy wspornik. W pierwszej kolejności zdemontowane zostaną wsporniki (lewy i prawy) odcinkami nie dłuższymi niż około 10 m. W celu demontażu części środkowej samonośnej i pozostałych przypodporowych części wspornikowych wykonane zostaną podpory tymczasowe. Przewiduje się wykonanie 14 podpór do rozbiórki w tym  z nich 7 w nurcie rzeki a pozostałe 7 na terenach zalewowych. Po całkowitym demontażu dźwigara zdemontowane zostaną łożyska z istniejących podpór mostu. Następnie zdemontowane zostaną podpory tymczasowe.

 Lokalizacja

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.