Realizacje

Tunel w Kobyłce

Nazwa zadania Wykonanie skrzyżowania dwupoziomowego w Kobyłce, realizowanego w ramach projektu: „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne”
Lokalizacja Kobyłka
Inwestor PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wartość kontraktu 56 539 000,00 PLN
Czas realizacji 2022r. – 2023r.

Zakres prac

Roboty drogowe:

 • przebudowa/budowa ul. Orszagha oraz przebudowa pozostałych dróg gminnych,
 • budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych,
 • przebudowa/budowa zjazdów,
 • przebudowa/budowa systemu odwodnienia.

Roboty mostowe:

 • budowa obiektów inżynierskich, takich jak: tunel drogowy pod linią kolejową nr 6 i 21, wiadukt

drogowy w ciągu ulicy Granicznej, wiadukt drogowy w ciągu ulicy Warszawskiej, mury oporowe

na dojazdach do wiaduktów.

 

Urządzenia ochrony środowiska przewidziane są zgodnie z warunkami określonymi w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach:

 • z dnia 05.10.2011 r. znak: WOOŚ-II.4201.2.2011.DŚ wydanej dla przedsięwzięcia pn.:

„Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą,

etap I. Odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)”,

 • z dnia 15.07.2020 r. znak: WOOŚ-II.420.428.2019.MCZ.12 wydanej

dla przedsięwzięcia: „Budowa skrzyżowań dwupoziomowych w ciągu ul. Granicznej

oraz ul. Warszawskiej w Kobyłce”.

 

Zieleń:

 • wycinka istniejącej zieleni,

 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

 • wykonanie barier ochronnych,
 • wykonanie balustrad, poręczy, ekranów przeciwhałasowych.

 

Infrastruktura techniczna:

 • budowa oświetlenia,
 • przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia terenu.

 

Rozbiórki:

 • elementów dróg i ulic,
 • elementów sieci uzbrojenia terenu,
 • budynków kubaturowych w następującej lokalizacji:
 • budynek przy ul. Orszagha 1A, budynek przy ul. Orszagha 1B, budynek przy ul. Orszagha 1C, budynek przy ul. Orszagha 1D, budynek przy ul. Orszagha 1E, budynek przy ul. Słowackiego 2A, budynek przy ul. Słowackiego 2B.
 • istniejącego przejazdu kolejowego.

 

 

Obiekt zostanie wykonany w technologii monolitycznej na miejscu budowy. Betonowanie konstrukcji tunelu będzie się odbywało segmentami o długości 9,73 m - 19,80 m.

Technologia budowy obiektu ze względu na wysoki poziom wód gruntowych, wymaga konieczności wykonania przepony poziomej i pionowej odcinającej dopływ wody i zabezpieczającej przed wyporem gruntu na dnie wykopu.

Zabezpieczanie budowy wykopu zostanie wykonane kolumnami DSM.

Po bokach tunelu zaprojektowano przesłony pionowe wykonane w technologii ścianek szczelnych stalowych. Ich długość, w części stosowania przepony poziomej, dobrano z warunku zagłębienia min. 1,0 m poniżej spodu przepony poziomej. Natomiast w pozostałej części ich poziom zagłębienia wynika z obliczeń statycznych w stanie wykonanego wykopu pod segmenty tunelu. W poszczególnych etapach robót po zabiciu ścianek szczelnych dla uzyskania pełnej ich stabilności należy je rozeprzeć dodatkowymi konstrukcjami z rur – wg projektów technologicznych, przygotowanych przez Wykonawcę.Lokalizacja

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.