Realizacje

Wykonanie skrzyżowania dwupoziomowego w Kobyłce Ossów

Nazwa zadania Wykonanie skrzyżowania dwupoziomowego w Kobyłce Ossów, realizowanego w ramach projektu: „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne”.
Lokalizacja Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie wołomińskim, w mieści
Inwestor PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji
Zlecający INTOP Warszawa Sp. z o.o.
Wartość kontraktu 30 190 050,00 PLN
Czas realizacji marzec 2021 – marzec 2023

Zakres inwestycji obejmuje budowę skrzyżowania dwupoziomowego w Kobyłce Ossów, polegającą na wykonaniu wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 6 Zielonka – Kuźnica Białostocka w km ok. 17,228 w ciągu drogi stanowiącej połączenie ul. Jasińskiego z ul. Poniatowskiego.

 

W ramach niniejszej inwestycji wykonany zostanie  poniższy zakresu prac:

1. Roboty drogowe:

- przebudowa/budowa ul. Jasińskiego,

- przebudowa/budowa drogi powiatowej,

- budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych,

- przebudowa/budowa zjazdów,

- przebudowa/budowa systemu odwodnienia.

 

2. Roboty mostowe:

- budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w km 17,228 linii kolejowej nr 6,

- budowa przepustu drogowego w km 0+285,79 projektowanej drogi.

 

3. Urządzenia ochrony środowiska:

- budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe.

 

4. Zieleń:

- wycinka istniejącej zieleni.

 

5. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

- wykonanie barier ochronnych,

- wykonanie balustrad, poręczy, ekranów przeciwporażeniowych.

 

6. Infrastruktura techniczna:

- budowa oświetlenia,

- przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia terenu.

 

7. Rozbiórki:

- elementów dróg i ulic,

- elementów sieci uzbrojenia terenu,

- budynku kubaturowego przy ul. Poniatowskiego 20,

- istniejącego przejazdu kolejowego.

 

Nowy wiadukt drogowy zostanie wykonany niedaleko przystanku Kobyłka Ossów i zastąpi skrzyżowanie w poziomie szyn, co usprawni komunikację pomiędzy dzielnicami miasta oraz zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 

Nowy wiadukt będzie obiektem trzyprzęsłowym o następujących parametrach techniczno-geometrycznych:

- długość całkowita: 61,90 m (ze ściankami zaplecznymi)

- długość ustroju nośnego: 60,90 m

- rozpiętość teoretyczna: 17,8 + 24,2 + 17,8 m

- szerokość całkowita: 13,4 m

- szerokość jezdni: 7 m

- szerokość chodnika: 1,5 m

- szerokość ścieżki rowerowej: 2,4 m

- wysokość konstrukcyjna: 1,40 m

- skrajnia pod obiektem: typ GPL-2, minimalne światło 7,0 m

- klasa drogi na obiekcie:          klasa Z

- posadowienie:                        pośrednie na palach wielkośrednicowych

 

Obiekt zostanie wykonany w technologii monolitycznej na miejscu budowy przy czynnej linii kolejowej nr 6, w formie ciągłego ustroju z belek prefabrykowanych typu „T” ze współpracującą płytą pomostu. Podpory pośrednie zostaną wykonane jako słupopale, a podpory skrajne jako ażurowe słupowe zabezpieczone ścianą z gruntu zbrojonego.

W ciągu projektowanej drogi zostanie wykonane jedno skrzyżowanie zwykle z drogą dojazdową oraz dwa skrzyżowania typu rondo, zlokalizowane od strony ul. Jasińskiego i ul. Legionów oraz od strony ul. Poniatowskiego.Lokalizacja

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.